telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Sběr a odvoz nebetpečného odpadu proběhne v sobotu 14.10.2023 od 9.00 hod. Více informací naleznete v příloze této zprávy.

Od 5.10.2023 bude v budově knihovny pro děti od čtyř do deseti let (pro mladší děti v doprovodu rodičů) obnoven výtvarný kroužek s názvem Tvořílek .Více informací najdete v příloze této zprávy.

Soubory ke stažení
Download this file (tvořílek (1).png)tvořílek (1).png54 kB

 

Vážení spoluobčané.

Od dnešního dne, tedy 19.9.2023 je v naší obci spuštěno měření kvality ovzduší , které probíhá v rámci projektu AIRSENS, zabývající se zátěží znečištěného ovzduší plynoucího z lokálního vytápění. V obci budou postupně umístěny 4 měřící stanice a měření bude probíhat do konce dubna 2024. 

Účast v projektu je zcela zdarma a poskytne obci informace o stavu znečištění ovzduší, zhodnocení používaných typů vytápění, odhad ekonomických nákladů rizik, názory obyvatel a jejich ochotu změnit způsob vytápění, včetně doporučení pro samosprávu obce.

Projekt využívá unikátní koncepci propojení měření pomocí senzorů a standardních metod analýzy prachových částic v akreditovaných laboratořích. Veškeré náklady jsou hrazeny z Norských fondů, obec poskytuje pouze přístup na monitorovací místo.

O výsledcích měření Vás budeme postupně informovat a závěrečná zpráva bude zveřejněna.                                  Miloš Dostalý - starosta obce

 

  V jarních měsících letošního roku proběhlo v obci průzkumové šetření spokojenosti občanů obce s kvalitou signálů mobilních operátorů. Petiční arch byl umístěn v prodejně zboží Hoškovi a svůj názor vyjádřilo 70 spoluobčanů. Téměř všichni účastníci nebyli spokojeni s kvalitou. Obecní úřad na základě této ankety zaslal žádost o prošetření kvality mobilního signálu na Český telekomunikační úřad. Šetření v obci proběhlo v první polovině měsíce července a výslednou zprávu jsme obdrželi začátkem srpna. Z šetření vyplívá, že všichni poskytovatelé mobilního signálu svou povinnost ze zákona splňují a zadaná kritéria plní. Podrobné informace pokrytí jednotlivých operátorů v různých částech obce a síle signálu naleznete v přílohách této informace.  

Máte zájem o kompostér?

Mikroregion Ivančicko zjišťuje zájem občanů o domácí kompostéry pro třídění bioodpadů. V případě kladného ohlasu občanů mikroregion požádá o dotaci na zakoupení kompostérů. Výše dotace na kompostér může činit 70–85% pořizovací ceny. Hlavním cílem projektu je poskytnutí kompostérů do domácností za účelem snížení množství bio odpadu ukládaného na skládky.

Mikroregion se proto na vás obrací s dotazníkem, jehož účelem je zjistit zájem obyvatel o výše zmíněné kompostéry. Jedná se o vyjádření předběžného zájmu. Pokud by mikroregion dotaci nezískal, projekt nebude realizován. 

Dotazník můžete vyplnit a odeslat na adrese zde: https://forms.gle/YJP6HmAmc8vttERB8

Od 9.9.2023  rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Aktuálně z naší obce

Novinky na úřední desce

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č....

Vyvěšeno: 8.9.2023

Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK aktualizace č.3

Vyvěšeno: 1.9.2023

Zveřejnění poskytnutí finančního daru dle zákona 250/2000 Sb. §10d

Vyvěšeno: 11.8.2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Ivančice

Vyvěšeno: 9.3.2023

Rozpočtová opatření obce Hlína - rok 2023

Vyvěšeno: 9.3.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí - Hlína

Vyvěšeno: 28.2.2023

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2023 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.